Föda utan rädsla

Nu har jag läst ut Föda utan rädsla med det här gulliga sällskapet. Känns bra! Mathias har fått i uppdrag att läsa ut den innan onsdag nästa vecka, det fixar han! 12 dagar till beräknad födsel... men jag tror han kommer nästa helg! 😄
 
Babylängtan | Babylängtan, Föda utan rädsla, Gravid, bfjanuari2019 | |
Upp